Loading....

Răspunsul Comisiei Europene

În răspunsul primit de la Comisia Europeană (CE), executivul european amintește „un eșec sistemic”, în privința monitoritzării calității aerului.

În România, „persistă numeroase lacune în ceea ce privește numărul și tipul corespunzător de puncte de prelevare pentru măsurarea calității aerului”, transmite CE.

 

Răspunsul integral:
COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL

Mediu

Directorat C – Calitatea vieții

MEDIU.C.3 – Aer curat

Conducerea

Bruxelles, 25/02/2020

ENV.C3/MK/dp

 

Stimate D-le Tuță,

Vă mulțumim pentru mesajul adresat Commisarului Sinkevičius, care m-a rugat să vă răspund din partea lui.

În email faceți referire la calitatea aerului în București și la scrisoarea deschisă pe care ați adresat-o, împreună cu alte organizații din societatea civilă, autorităților publice locale și centrale, și partidelor politice din România, în care solicitați acțiune susținută împotriva poluării aerului.

La nivelul Comisiei Europene sunt bine-cunoscute problemele privind calitatea aerului în România, și în București, în mod special, și am acționat hotărât pe această temă.

După cum menționați în scrisoarea deschisă, în 2018 Comisia a reclamat România la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea valorilor limită zilnice pentru particulele PM10 impuse de Directiva privind Calitatea Aerului (1) și pentru eșecul în privința menținerii perioadei de depășiri cât mai scurtă posibil.

Anul trecut, Comisia a transmis României o Scrisoare Adițională de Notificare Formală, solicitând autorităților măsuri împotriva colapsului sistemic privind monitorizarea poluării aerului conform cerințelor legislației UE privind calitatea aerului ambiant (2). Comisia a considerat că, deși România și-a revizuit întreaga rețea de monitorizare a calității, au rămas încă multe lacune în ceea ce privește numărul și tipul de stații de măsurare a aerului, care au condus la colapsul sistemic privind obligațiile de monitorizare a poluării aerului. În prezent, analizăm răspunsul autorităților române la această scrisoare adițională de notificare formală.

Comisia poate acționa, și o face, în privința depășirilor standardelor UE privind calitatea aerului și a neajunsurilor sistemului de monitorizare a calității aerului. Cu toate acestea, nu este în măsură să prescrie măsuri specifice pentru a atinge valorile stabilite în Directivele privind Calitatea Aerului Ambiant. Este la discreția statelor membre să aleagă măsurile pe care le consideră cele mai potrivite pentru circumstanțele specifice ale unei anumite zone.

Cu stimă,

(semnătura electronică)

François Wakenhut

1 Directive 2008/50/EC

2 Directive 2004/107/EC and Directive 2008/50/EC

 

Documentul original:

 

 

Back To Top